• Wymagania
  • Licencja
  • Baza, Adres
  • Instalacja
  • Konto Administratora
  • Zakończenie

SHOP | ENGINE 3.3.0

WYMAGANE
PHP > 5.5.0: OK (5.5.38)
ionCube > 4.5.0: OK (5.1.2)
cURL: OK
FTP: OK
fsockopen: OK
mail: OK
session: OK
ZALECANE
MySQL > 5.0.0: OK (5.0.11)
MagicQuotes GPC = OFF: OK (OFF)
zip: OK
CHMOD
777 /cache: OK (777)
777 /public/forms: OK (777)
666 /config.php: OK (666)